SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Laboratorija za palinologiju
Prirodno-matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Srbija

e-mail: novisadpolen@gmail.com


aeropalinološki-izveštaj


 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Polen Svuda oko Nas

Laboratorija za palinologiju, Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno–matematičkog fakulteta u Novom Sadu je dobila akreditaciju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za organizovanje programa stručnog usavršavanja namenjenog vaspitačima predškolskih ustanova, vaspitačima i stručnim saradnicima domova za decu, učiteljima razredne nastave, nastavnicima u osnovnim i profesorima u srednjim školama svih profila.

Ciljevi ponuđenog programa su:
• napređenje stručnih znanja iz oblasti primenjene – palinologije kroz niz zanimljivih tema
• Upoznavanje sa konkretnim životnim problemima vezanim za polen i korišćenje tih primera u vaspitno-obrazovnom procesu
• Postizanje većeg stepena interesovanja kod učenika, čime će savladavanje sadržaja iz nastavnih programa bite lakše i uspešnije

Ponuđeni edukacioni program sprovešće profesori i saradnici Laboratorije za palinologiju i Laboratorije za ambroziju i druge alergene biljke Departmana za biologiju i ekologiju, PMF-a u Novom Sadu, doktor rudarsko geoloških nauka stručni saradnik NIS Naftagas Novi Sad, kao i magistar lekar specijalista za plućne bolesti «Alergo centra» iz Novog Sada.

Teme koje se obrađuju biće podeljene u nekoliko celina koje podrazumevaju teorijski i praktični rad:

• Morfologija i najvažnije osobine polena
• Polen svedok istorije Zemlje
• Upoznajmo biljke čiji je polen od posebnog značaja za čoveka
• Kako živeti sa biljkama čiji je polen od posebnog značaja za čoveka
• Polen i alergija – Šta o tome treba znati?
• Alergijske bolesti disajnih puteva

Program traje 2 dana (po 8 školskih časova).

Broj učesnika u grupi za jedan seminar je od 15 – 30 a realizacija programa je po formiranju grupe.

Cena programa po učesniku je 4 500 dinara. U cenu su uključeni organizacioni troškovi a svaki učesnik dobija priručnik za predavanje i praktičnu nastavu, CD sa zanimljivim slikama povezanim sa tematikom programa, kolekciju mikroskopskih preparata polena. U cenu nisu uključeni putni troškovi i troškovi smeštaja i hrane.

Sve dodatne informacije možete dobiti u:
Laboratoriji za palinologiju
Departman za biologiju i ekologiju, PMF Novi Sad
tel: 021/ 485 2668
e-mail nspolen@yahoo.com
Internet: www.nspolen.com