SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Laboratorija za palinologiju
Prirodno-matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Srbija

e-mail: novisadpolen@gmail.com


aeropalinološki-izveštaj


 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

8. Evropski Osnovni Aerobiološki Kurs 2007

Osnovni aerobiološki kursevi imaju za cilj da obuče studente i istraživače za sprovođenje aerobiološkog monitoringa. Kurseve svake dve godine organizuju vodeći evropskih stručnjaci koji se bave ovim poljem. (DOSADAŠNJI KURSEVI)8. Osnovni aerobioločki kurs održan je u Novom Sadu u Srbiji, od 12. do 18. Jula 2007. godine. Kurs je pohađalo i uspešno završilo 26 studenata iz 10 evropskih zemalja. Kurs je obuhvatio 

PREDAVANJA (15 časova) koja su se bavila:
česticama suspendovanim u vazduhu (aerodinamika, rasprostiranje); identifikacijom biljaka; polenom (razviće, biologija, funkcija, produkcija, oslobađanje, struktura, morfologija); sporama gljiva (razviće, biologija, funkcija, produkcija, oslobađanje, struktura, morfologija); alergijama; metodama uzorkovanja u aerobiologiji (Hirstova volumetrijska klopka, mikroskopiranje); analizom uzoraka sakupljenih Hirstovom klopkom; osnovnim statističkim metodama korišćenim u aerobiologiji; prognoziranjem u aerobiologiji (metode, pollen i meteorologija); EAN (European Aeroallergen Network) i EPI (European Pollen Information System); kontrolom kvaliteta u svakodnevnom aerobiološkom monitoringu.

PRAKTIČNE VEŽBE (25 časova) koje su se bavila:
rukovanjem Hirstovom volumetrijskom klopkom; pripremom površine za uzorkovanje i pripremom mikroskopskih preparata; izračunavanjem koncentracije aeropolena i aerospora; prezentovanjem podataka; identifikacijom polena (Alnus, Corylus, Betula, Cupressaceae, Taxaceae, Populus, Salix, Pinaceae, Quercus, Platanus, Carpinus, Poaceae, Plantago, Fraxinus, Olea, Ligustrum, Fagus, Rumex, Castanea, Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Asteraceae Liguliflorae, Artemisia, Ambrosia, Mercurialis); identifikacijom spora gljiva (Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Stemphylium, Penicillium, Polythrincium, Torula, Dydimella, Drechslera, Pleospora); pregledanjem uzoraka; softverom za unos podataka (pogodan za unos podataka tokom mikroskopskog pregledanja preparata) sa mogućnošću direktnog prenosa u EAN bazu podataka.

ISPITI (teorijski test; pregledanje, identifikacija i brojanje polena i spora) 

U stručnoj i tehničkoj organizaciji kursa su učestvovali:
Prof. C. Galan (Španija)
Prof. G. Frenguelli (Italija)
Prof. S. Jäger (Austrija)
Dr. A. Stach (Poljska)
Dr. M. Smith (Velika Britanija)
Dr. B. Clot (Švajcarska)
Dr. D. Jaric (Srbija)
Dr. I. Bustos Delgado (Velika Britanija)
Dr. M. Thibaudon (Francuska)
Mrs A. Kofol-Seliger (Slovenija)
Mr C. Lanzoni (Italija)
Mr P. Radisic (Srbija)
Mr B. Sikoparija (Srbija)
Mrs A. Dedijer (Srbija)
Mrs M. Mitrovic-Josipovic (Srbija)
Mrs N. Camprag (Srbija)