SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Labortatorit te Palinologjise
Fakultetin e Shkencave Natyrore
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Serbi

e-mail: novisadpolen@gmail.com


raporti-aeropalinologjik


Translation in Albanian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Novi Sad

 

 MONITORING DHE PARASHIKIMI:

 clik on button for information

Laboratory for palynology, Faculty of Sciences Novi Sad, Serbia
e-mail:
novisadpolen@gmail.com

LEGENDA:

polene te paregjistruara ne atmosfere
PERQENDRIM I ULET - mund te shkaktojne reaksion alergjike ne individe shume sensitive
PERQENDRIME TE MODERUARA TE LARTA - mund te shkaktojne reaksione alergjike ne shume individe alergjike
PERQENDRIME SHUME TE LARTA - mund te shkaktojne reaksione ne individet me te alergjike

 


POLENI ALERGEN

07-08

08-08

09-08

10-08

11-08

12-08

13-08

PARASHIKIMI DERI: 21-08-2017
LAJTHA
VERRI
TAKSORE / SELVIORE
MESHTEKNA
FRASHERI
RAPI
DUSHKU
GRAMORE

PERQENDRIM I ULET (15-21/VIII)
GJETHE

PERQENDRIM I ULET (15-21/VIII)
LEPJETA
HITHERORE

PERQENDRIME TE MODERUARA TE LARTA (15-21/VIII)
KENOPODIORE

PERQENDRIM I ULET (15-21/VIII)
PELINI

PERQENDRIME TE MODERUARA TE LARTA (15-21/VIII)
AMBROZIA

PERQENDRIME SHUME TE LARTA (15-21/VIII)