SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторијата за палинологија
Природно-математички факултет
Трг Доситеја Обрадовића 2
21 000 Нови Сад
Србија

e-mail: novisadpolen@gmail.comTranslation in Macedonian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Нови Сад

 

 МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗА:

 clik on button for information

Laboratory for palynology, Faculty of Sciences Novi Sad, Serbia
e-mail:
novisadpolen@gmail.com

LEGENDA:

поленот не регистрован во атмосферата
НИСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој особено осетливите лица може да предизвика алергиска реакција
УМЕРЕНО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој многу алергични лица може да предизвика алергиска реакција
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој повекето алергични лица може да предизвика алергиска реакција

 


алерген полен

17-04

18-04

19-04

20-04

21-04

22-04

23-04

прогноза до: 01-05-2017
леска

евла

тиси/чемпреси

бреза

ниска концентрација (25/IV-1/V)
јесен

ниска концентрација (25/IV-1/V)
платанус

ниска концентрација (25/IV-1/V)
даб

ниска концентрација (25/IV-1/V)
траве

ниска концентрација (25/IV-1/V)
тегавец
киселец

коприви

лободи/штирови
пелин
амброзија