SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторијата за палинологија
Природно-математички факултет
Трг Доситеја Обрадовића 2
21 000 Нови Сад
Србија

e-mail: novisadpolen@gmail.comTranslation in Macedonian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Нови Сад

 

 МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗА:

 clik on button for information

Laboratory for palynology, Faculty of Sciences Novi Sad, Serbia
e-mail:
novisadpolen@gmail.com

LEGENDA:

поленот не регистрован во атмосферата
НИСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој особено осетливите лица може да предизвика алергиска реакција
УМЕРЕНО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој многу алергични лица може да предизвика алергиска реакција
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој повекето алергични лица може да предизвика алергиска реакција

 


алерген полен

09-10

10-10

11-10

12-10

13-10

14-10

15-10

прогноза до: 23-10-2017
леска
евла
тиси/чемпреси
бреза
јесен
платанус
даб
траве

ниска концентрација (17-23/X)
тегавец

киселец
коприви

лободи/штирови

пелин

ниска концентрација (17-23/X)
амброзија

ниска концентрација (17-23/X)