SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторијата за палинологија
Природно-математички факултет
Трг Доситеја Обрадовића 2
21 000 Нови Сад
Србија

e-mail: novisadpolen@gmail.comTranslation in Macedonian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Нови Сад

 

 МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗА:

 clik on button for information

Laboratory for palynology, Faculty of Sciences Novi Sad, Serbia
e-mail:
novisadpolen@gmail.com

LEGENDA:

поленот не регистрован во атмосферата
НИСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој особено осетливите лица може да предизвика алергиска реакција
УМЕРЕНО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој многу алергични лица може да предизвика алергиска реакција
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - кој повекето алергични лица може да предизвика алергиска реакција

 


алерген полен

19-06

20-06

21-06

22-06

23-06

24-06

25-06

прогноза до: 03-07-2017
леска
евла
тиси/чемпреси

бреза
јесен
платанус
даб

траве

умерено висока концентрација (27/VI-3/VII)
тегавец

ниска концентрација (27/VI-3/VII)
киселец

ниска концентрација (27/VI-3/VII)
коприви

умерено висока концентрација (27/VI-3/VII)
лободи/штирови

ниска концентрација (27/VI-3/VII)
пелин

ниска концентрација (27/VI-3/VII)
амброзија