SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторијата за палинологија
Природно-математички факултет
Трг Доситеја Обрадовића 2
21 000 Нови Сад
Србија

e-mail: novisadpolen@gmail.comTranslation in Macedonian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Аеропалинолошки Извештај

mapa-mernih-stanica

Што е аеропалинолошки извештај?
Аеропалинолошкиот извештај претставува табеларен приказ на состојбата на аероалергениот полен во атмосферата во изминатата недела.
Тоа практично значи дека извештајот ги посочува полените на растенијата кои ги предизвикале проблемите кај осетливите (алергичните) личности!

Што е аеропалинолошка прогноза?
Аерпалинолошката прогноза ги посочува полените од растенијата кои во наредниот период можат да предизвикаат проблеми кај осетливите (алергичните) личности!