SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторија по палинология
Факултет по природни науки
Трг Доситеја Обрадовича 2
21 000 Нови Сад
Сърбия

e-mail: novisadpolen@gmail.com


аеропалинологична-информация


 

Translation in Bulgarian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

За Поленовите Зърна


Биологичната функция на поленовите зърна е пренасянето на генетичния материал от мъжкия на женския репродуктивен орган.
Освен тяхната биологична функция, поленовите зърна са главни източници на алергени. Поленовите алергени са разположени върху повърхността и вътре на зърното.

поленовото-зърно-1

Между другите химични субстанции в поленовото зърно, протеините са основните причинители на алергична реакция (В Ambrosia полен са описани 6 алергизиращи протеини).

Поленовото зърно е покрито с две обвивки. Външната (exine) е съставена от спорополенин и се характеризира с характерна морфологична структура. Вътрешната обвивка (intine) е аналог на растителната клетка и е целулозна обвивка.

Посредством повърхността на екзината и структурата на поленовата обвивка притежавана от поленовото зърно, може да бъде разпознато.

Алергените от поленови зърна се разтварят във влажна повърхност като тази на носа, устата и очите, които индуцират имунологична реакция.

поленовото-зърно-2


Подходящият момент, продължителността, и поленовата продукция зависят от генетичната сила на видовете и екологичните параметри като температура, влажност на въздуха и слънчевото греене
.

Информация за въздушната поленова концентрация е важна за предпазване от алергични реакции.

Въздушният поленов мониторинг при нашите условия започва от 1-ви февруари и завършва в краят на ноември.

различни-поленови-зърна

Най-важните параметри при описание на поленовия сезон са:

  • Начало и продължителност на поленовото наличие във въздуха
  • Денят с максимална поленова концентрация
  • Броят на дните, когато е висока концентрацията с критични стойности

Въздушната поленова концентрация е висока през топло и сухо време със слаб вятър, а през студените и влажни дни е най-ниска.