SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторија по палинология
Факултет по природни науки
Трг Доситеја Обрадовича 2
21 000 Нови Сад
Сърбия

e-mail: novisadpolen@gmail.com


аеропалинологична-информация


 

Translation in Bulgarian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Будапеща

 

 МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗА:

 

National Institute of Environmental Health
Budapest, Hungary
 

e-mail:
apatini.dora@oki.antsz.hu 

ЛЕГЕНДА:

не са регистрирани поленови зърна в атмосферата
НИСКА КОНЦЕНТРАЦИЯ - може да отключи алергична реакция при необикновено чувствителните индивиди
СРЕДНО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ - може да отключи алергична реакция при много алергичните
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ - може да отключи алергична реакция при най-много алергичните


алергизираши полен

05-12

06-12

07-12

08-12

09-12

10-12

11-12

прогноза до: 18-12-2017
леска

елша

кипарисови

бреза
яасен

чинар
дъб
житни

жиловлек
киселец
копривови
лапатови/широви

пелин
амброзиая