SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторија по палинология
Факултет по природни науки
Трг Доситеја Обрадовича 2
21 000 Нови Сад
Сърбия

e-mail: novisadpolen@gmail.com


аеропалинологична-информация


 

Translation in Bulgarian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Аеролергенни Поленови Зърна От Следните Растения

Снимка Растителни Видове Общото Име Алергизация Поленови Зърна
  Corylus леска средно до силно
  Alnus елша средно до силно
Taxaceae тиса средно
  Cupressaceae кипарисови средно
  Ulmus бряст средно
  Populus tтопола слабо
  Acer клен слабо до умерено
  Salix върба слабо
  Fraxinus яасен средно до силно
  Betula бреза много силно
  Carpinus габър ниско до средно
  Celtis
неизвестно
  Platanus чинар средно до силно
  Buxus
неизвестно
  Juglans орех слабо до средно
  Quercus дъб средно
  Broussonetia    
  Morus черница неизвестно
  Castanea кестен средно до силно
  Aesculus конски кестен
слабо до средно
  Fagus бук слабо до средно
  Ligustrum маслинка средно до силно
  Pinaceaea борови нне е важна
  Tilia липа много слабо
  Cyperaceae кисели треви
 
  Poaceae житни много силно
  Cannabaceae конопови слабо
  Plantago жиловлек слабо до средно
  Rumex киселец средно до силно
  Urticaceae копривови средно
  Chenopodiaceae лапатови слабо до средно
  Artemisia пелин мого силно
  Ambrosia амброзия много силно